Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

  1. Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt
  • Giao hàng miễn phí: Giao hàng miễn phí trong tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Giao hàng tính phí: Chi phí này sẽ tuỳ thuộc vào khoảng cách vận chuyển và sẽ được công ty thông báo và xác nhận với quý khách trước khi quý khách tiến hành thanh toán và công ty tiến hành gửi hàng.
  • Thời gian giao hàng:
    - Thời gian giao hàng sẽ tùy vào khoảng cách vận chuyển.
    - Trong một số trường hợp khách quan Công ty có thể giao hàng chậm trễ do những điều kiện bất khả kháng như thời tiết xấu, điều kiện giao thông không thuận lợi, xe hỏng hóc trên đường giao hàng, trục trặc trong quá trình xuất hàng.
    - Trong thời gian chờ đợi nhận hàng, Quý khách có bất cứ thắc mắc gì về thông tin vận chuyển xin vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận trợ giúp.